Tin tuyển dụng

Nhân viên Biên tập Nôi dung website

Nhân viên Biên tập Nôi dung website

| Hết hạn nộp hồ sơ

Nhân viên Quản trị và phát triển website

Nhân viên Quản trị và phát triển website

| Hết hạn nộp hồ sơ

Trưởng nhóm tiếng Pháp

Trưởng nhóm tiếng Pháp

| Hết hạn nộp hồ sơ

Lập trình viên PHP

Lập trình viên PHP

| Hết hạn nộp hồ sơ

Chuyên viên Phân tích số liệu

Chuyên viên Phân tích số liệu

| Hết hạn nộp hồ sơ

Lý do nên làm việc tại Megaads

Môi trường trẻ, chế độ hấp dẫn