Megaads tổ chức khám sức khỏe năm 2022 cho nhân viên

Đến hẹn lại lên, hàng năm vào trung tuần các tháng giữa năm, Megaads đều tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên trong công ty nhằm tạo cho các bạn thói quen kiểm tra, giữ gìn sức khỏe. Năm nay, vào cuối tháng 7 Công ty đã tổ chức khám sức khỏe năm 2022 cho Nhân viên. Cùng chúng tôi nhìn lại 1 số hình ảnh trong buổi đầu lấy máu xét nghiệm trước khi đến bệnh viện khám nhé.

Bàn tư vấn và check in cho nhân viên ngoài sảnh của công ty

Phòng lấy ống xét nghiệm

Nơi lấy máu

View phòng họp của công ty cực đẹp nhé

Sữa và bánh sau khi lấy máu

Thương mại điện tử