MegaAds tổ chức Khám sức khỏe năm 2017 cho nhân viên

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm để giúp người lao động kiểm soát được sức khỏe của mình, Ban lãnh đạo công ty rất quan tâm đến việc Khám sức khỏe cho người lao động.

Ngay từ đầu năm việc khám sức khỏe đã được lên kế hoạch và được Ban giám đốc duyệt, đầu quý 2, khi công việc đã vào guồng ổn định, việc khám sức khỏe được tiến hành.

Những hình ảnh đầu tiên của đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2017.

Lấy phiếu kiểm tra sức khỏe và nghe tư vấn trước khi khám.

 

Hồi hộp chờ được lấy máu

Ngày khám thứ 2 của đợt kiểm tra sức khỏe lần này sẽ được diễn ra tại cơ sở mà công ty lựa chọn dịch vụ khám. Tại đó, CBNV trong công ty sẽ được khám chi tiết và được các chuyên gia đưa ra các tư vấn về để bảo vệ sức khỏe của mình.

Có sức khỏe là có tất cả. Sức khỏe tốt để xây dựng công ty.

 

Kinh doanh bán lẻ