Câu lạc bộ bóng đá Meagads

Mở Megaads phong trào thể dục thể thao rất phát triển. Hàng tuần câu lạc bộ bóng đá của công ty thường đá 2 buổi, nhằm rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra trong nội bộ các nhóm còn có các phong trào như chạy hàng tuần vào sáng Chủ Nhật cùng nhau, nhóm bơi, nhóm Yoga.

Thương mại điện tử